Stang-up Meeting

Purpose Impact 

Go from Why to How
Take a leap for sustainable success 

All forskning visar på att organisationer som drivs av ett tydligt syfte är mer framgångsrika!

Syftet har en direkt koppling till organisationens strategi och bidrar till högre engagemang, ökad lönsamhet och hållbar tillväxt.

Utveckla en organisation rustad för framtiden

Genom att delta i vårt program Purpose Impact får du stöd i att formulera en levande vision och ett förankrat syfte samt en tydlig strategi för att skapa engagemang och delaktighet genom hela organisationen.

Med programmet för du väl beprövade metoder och verktyg som vägleder dig genom processen. Våra coacher stöttar dig igenom resan och du väljer själv om du vill samverka med andra deltagande organisationer under programmet.

Purpose Impact
Digital

Digital är ett helt digitalt utvecklingsprogram som guidar dig genom processen att utveckla en syftesdriven organisation. Du bestämmer själv tempot.

Purpose Impact
Executive

Executive är ett digitalt utvecklingsprogram där du får individuell återkoppling på varje steg i processen. Du anmäler dig till ett datum och följer ett förbestämt upplägg.

Purpose Impact
Excellence

Excellence är vårt mest exklusiva utvecklingsprogram som kombinerar digitala moment med på-platsen stöd av våra coacher. Du bestämmer själv tidsplan och startdatum. 

Är du beredd att ta din organisation till nya höjder?

Med Purpose Impact får du de verktyg och det stöd du behöver för att påbörja resan med att utforska organisationens "varför" och skapa en tydlig strategi för långsiktig framgång. Du kommer att utmana hur ni driver verksamheten och på sikt nå till synes omöjliga mål. 

“Purpose-driven organisations have 30% higher levels of innovation”

Deloitte

2020

Vad du kan förvänta dig

Engagemang

Ett tydligt syfte skapar känsla för organisationens existensberättigande vilket i sin tur ökar viljan att bidra.

Prestation

Med ett tydligt syfte så är medarbetaren beredd att göra det där extra som behövs för att skapa framgång.

Resultat

Ett tydligt syfte skapar innovationskraft med målet att hjälpa kunden att bli ännu mer framgångsrik

Vi vänder oss till dig

Med Purpose Impact vänder vi oss till dig som är ledare och som vill utveckla din organisation eller enhet och skapa förutsättningar för en hållbar framgångsrik tillväxt. 

Business Brainstorming

"Purpose-driven organizations have 30% higher levels of innovation"

Deloitte 2020