Stang-up Meeting

Purpose Impact 

Go from Why to How
Take a leap for sustainable success 

All forskning visar på att organisationer som drivs av ett tydligt syfte är mer framgångsrika!

Syftet har en direkt koppling till organisationens strategi och bidrar till högre engagemang, ökad lönsamhet och hållbar tillväxt.

Utveckla en organisation rustad för framtiden

Genom att delta i ett våra program får du stöd att utveckla din organisation genom ett förankrat syfte och en tydlig strategi. Du kommer jobba med uppgifter där du samarbetar med din ledningsgrupp. Våra coacher stöttar dig igenom resan och du väljer själv om du vill samverka med andra deltagande organisationer under resans gång.

Light Digital

Light Digital är ett helt digitalt utvecklingsprogram som guidar dig genom processen att utveckla en syftesdriven organisation. Du bestämmer själv tempot.

Medium Digital

Medium Digital är ett digitalt utvecklingsprogram där du får individuell återkoppling på varje steg i processen. Du anmäler dig till ett datum och följer ett förbestämt upplägg.

Excellence

Excellence är vårt mest exklusiva utvecklingsprogram som kombinerar digitala moment med på-platsen stöd av våra coacher. Du bestämmer själv tidsplan och startdatum. 

Är du beredd att ta din organisation till nya höjder?

Med Purpose Impact får du de verktyg och det stöd du behöver för att påbörja resan med att utforska organisationens "varför" och skapa en tydlig strategi för långsiktig framgång. Du kommer att utmana hur ni driver verksamheten och på sikt nå till synes omöjliga mål. 

“Purpose-driven organisations have 30% higher levels of innovation”

Deloitte

2020

Vad du kan förvänta dig

Engagemang

Ett tydligt syfte skapar känsla för organisationens existensberättigande vilket i sin tur ökar viljan att bidra.

Prestation

Med ett tydligt syfte så är medarbetaren beredd att göra det där extra som behövs för att skapa framgång.

Resultat

Ett tydligt syfte skapar innovationskraft med målet att hjälpa kunden att bli ännu mer framgångsrik

Vi vänder oss till dig

Med Purpose Impact vänder vi oss till dig som är ledare och som vill utveckla din organisation eller enhet och skapa förutsättningar för en hållbar framgångsrik tillväxt. 

Business Brainstorming

"Purpose-driven organizations have 30% higher levels of innovation"

Deloitte 2020

  • Facebook
  • Linkedin
  • YouTube