Purpose Impact
Digital

Purpose Impact Digital är ett helt digitalt program, där du själv bestämmer tempot. Du får tillgång till programmet steg för steg allt eftersom du slutför ett moment. Inför varje moment får du alltid en kunskapsdel som ger dig en grund att stå på i det fortsatta arbetet i organisationen.

Vårt mest kostnadseffektiva program

Utveckla en syftesdriven organisation på endast 12 veckor

Vad ingår

Programmet är uppbyggt av 9 hanterbara block, som hjälper dig att steg för steg utveckla organisationens syfte, aktivera det och skapa en strategi för bestående förändring.

Varje block består av väl beprövade aktiviteter omfattande:

  • Videos och e-learning för att utveckla din kunskap och förbereda dig för uppgifterna.

  • Väl beskrivna uppgifter som ska utföras i organisationen 

  • PDF:er, mallar, lathundar, presentationsmaterial mm som stöd i arbetet med hemuppgifterna

  • Reflektionsfrågor för att stötta i uppgifterna

  • Diskussionsforum för att dela och lära tillsammans med eventuella andra deltagare.

  • Pollfrågor för att lära av andras utmaningar och framgångar

  • Quizzar för redovisning av hemuppgifterna.

  • Case och exempel från andra organisationer

25 000 SEK

Lanseras januari 2022

9 block(ca 12-14 veckor)

3-8 timmar per vecka, i egen takt, helt och hållet online.

9 steg för att bli en vinnare

Under ca 12 veckor blir du guidad steg för steg, med hjälp av vår välbeprövade digitala utvecklingsprocess. Under vägens gång får du utveckla din förmåga och insikt i samarbete med oss och övriga deltagare i programmet.

Om ni behöver mer stöd så finns det möjlighet att köpa individuella sessioner med våra coacher.

Vill du veta mer om programmets innehåll och vilka block som ingår ?