Purpose Impact
Executive

Purpose Impact Executive är ett digitalt utvecklingsprogram där du får individuell återkoppling på varje steg i processen. Du anmäler dig till ett datum och följer ett förbestämt upplägg.

Vårt populäraste program

Den bästa kombinationen av eget arbete, individuell feedback och att utvecklas tillsammans med andra organisationer

Vad ingår

Programmet är uppbyggt av hanterbara block, som hjälper dig att steg för steg utveckla organisationens syfte, implementera det och skapa en bestående förändring.

Varje block består av väl beprövade aktiviteter omfattande:

 • Videos och e-learning för att utveckla din kunskap och förbereda dig för uppgifterna.

 • Live-webinar med genomgångar och frågestunder

 • Väl beskrivna uppgifter som ska utföras i organisationen 

 • PDF:er, mallar, lathundar, presentationsmaterial mm som stöd i arbetet med hemuppgifterna

 • Reflektionsfrågor för att stötta i uppgifterna

 • Diskussionsforum för att dela och lära tillsammans med andra deltagare och våra coacher och experter.

 • Kontinuerlig återkoppling på hemuppgifterna från våra coacher och experter.

 • Tillgång till expertstöd vid behov för rådgivning och stöd

 • Live Q&A sessioner

 • Pollfrågor för att lära av andras utmaningar och framgångar

 • Quizzar för redovisning av hemuppgifterna.

 • Case och exempel från andra organisationer

29 900 SEK

Nästa startdatum:

6 september 2021

12 block (14 -16 veckor)

3-6 timmar per vecka, i egen takt.

Modulerna öppnas upp veckovis med inledande webinar. 

Deadline på hemuppgifter med individuell feedback.

12 steg för att bli en vinnare

Under ca 14 veckor kommer vi guida dig steg för steg, med hjälp av vår välbeprövade digitala utvecklingsprocess. Under programmets gång kommer du utveckla din förmåga och insikt i samarbete med oss och övriga deltagare i programmet. I detta program får du kontinuerligt individuell feedback från våra coacher.

Vill du veta mer om programmets innehåll och vilka block som ingår?