Brainstorming

Take a leap for sustainable success

Skapa fokus i din organisation

Våra program bygger på att du lär dig samtidigt som du gör!  Steg för steg kommer du utveckla din verksamhet, i varje moment ingår arbete som du gör direkt i din organisation. Efter genomgånget program har ni ett aktiverat syfte samt ett långsiktigt och engagerande mål som verkligen kommer göra skillnad! 

Du har också tagit fram en strategi för den fortsatta utvecklingen i organisationen.

Gå från bra till bättre

Under programmet kommer du att tydliggöra ert nuläge och förstå vad som fungerar bra i organisationen. Ert aktiverade syfte hjälper er att utveckla en strategi för att skapa en ännu bättre verksamhet.

Du blir en vinnare

Aktivera ert syfte, börja lev efter det och nå nya höjder med er verksamhet. Genom att delta i vårt program får du stöd i att utveckla: 

2

3

1

Ett aktiverat syfte

Under programmet kommer du få stöd i att aktivera organisationens syfte. Tillsammans i ert team utforskar ni er betydelse, värdeskapande och påverkan.

I arbetet involverar ni kunder, partners och alla medarbetare.

Strategi för framgång

Under programmet kommer du att utforska framgångsfaktorer för att ni ska kunna leva ert syfte. Du kommer titta närmare på vilka färdigheter ni behöver utveckla och vilka hinder som kan finnas, samt utforma strategier för att utveckla organisationen i enlighet med ert syfte.

9 block för att locka fram din organisations potential

Vi guidar dig steg för steg, genom 9 block med hjälp av vår beprövade utvecklingsprocess. Under resans gång får du utveckla din förmåga och insikter i samarbete med oss och eventuella andra deltagare i programmet. 


Du får räkna med att programmet tar i minst 12 veckor  att genomföra och att du behöver lägga ned mellan 3 och 8 timmar per vecka.

01
Förankra

Medvetenhet om vikten av ett förankrat syfte och vilka positiva effekter det ger för organisationen

02
Framtid

Vad vill ni vara? Vilka kunder vill ni ha? Vilken kultur vill ni ha? Hur vill ni uppfattas?

03
Spaning

Var står ni idag? Vad säger era medarbetare? Era kunder och intressenter?

Vad är er utgångspunkt?

04
Betydelse

Formulera ert autentiska syfte och visualisera det med verkliga berättelser

05
Koppla

Utveckla en kultur i er verksamhet som stödjer ert

syfte och vision

06
Påverkan

Identifiera vilken påverkan syftet har på er verksamhet, internt och externt

07
Strategi

Skapa en tydlig strategi för hur ni ska aktivera syftet med hjälp av vår Purpose Canvas

08
Aktivera

Planera för framtiden och

fira er framgång,

Visualisera syftet för hela organisationen

Fotgängare från en Ariel View

09
Förstärk

Skapa en process för hur ni långsiktigt 

ska säkerställa syftets påverkan 

på er verksamhet

Tre nivåer på upplägg

Purpose Impact
Digital

Purpose Impact Digital är ett helt digitalt utvecklingsprogram som guidar dig genom processen att utveckla en syftesdriven organisation. Du bestämmer själv tempot.

Purpose Impact Executive

Purpose Impact  Executive är ett digitalt utvecklingsprogram där du får individuell återkoppling på varje steg i processen. Du anmäler dig till ett datum och följer ett förbestämt upplägg.

Purpose Impact Excellence

Purpose Impact Excellence är vårt mest exklusiva utvecklings-program som kombinerar digitala moment med på-platsen stöd av våra coacher. Du bestämmer själv tidsplan och startdatum