Brainstorming

Hur vända en oengagerad arbetsplats till en värdeskapande organisation

Nå resultat snabbare 

Våra program bygger på att du lär dig samtidigt som du gör!  Steg för steg kommer du utveckla din verksamhet, i varje moment ingår arbete som du gör direkt i din organisation. Efter genomgånget program har ni ett förankrat syfte som verkligen kommer göra skillnad!  Du har också skapat en strategi och handlingsplan för den fortsatta utvecklingen i organisationen.

Ett autentiskt syfte

Under programmet kommer du få stöd i att återupptäcka organisationens syfte. Tillsammans med ledningsgruppen utforskar ni ert värde, betydelse och påverkan. I arbetet involverar ni kunder, partners och alla medarbetare.

Du blir en vinnare

Återupptäck ert syfte, börja lev efter det och nå nya höjder med din verksamhet. Genom att ta del av vårt 12-stegs program får du stöd i att utveckla: 

2

3

1

Strategi för framgång

Under programmet kommer ni utforska framgångsfaktorer för att ni ska kunna leva ert syfte. Du kommer titta närmare på vilka färdigheter ni behöver utveckla och vilka hinder som finns, samt utforma strategier för att utveckla organisationen i enlighet med ert syfte.

Handlingsplan för framtiden

Som sista steg omsätter du arbetet i en handlingsplan samt visualiserar syftet för hela organisationen. Planen kommer vara ditt och din ledningsgrupps verktyg för att det forsatta arbetet i att utveckla organisationen till att leva ert syfte. 

12 steg för att locka fram din organisations potential

Vi guidar dig steg för steg, genom 12 block med hjälp av vår välbeprövade utvecklingsprocess. Under vägens gång får du utveckla din förmåga och insikt i samarbete med oss och övriga deltagare i programmet. 
Du får räkna med att programmet tar i genomsnitt 12 veckor  att genomföra och att du behöver lägga ned mellan 3 ch 8 timmar per vecka.

01

Check-in

Få insikt i hur arbetet kommer gå till och vilket resultat du kan förvänta dig.

02

Förankra

Förankra och planera arbetet med din ledningsgrupp eller motsvarande

03

Framtiden

Vad vill ni vara? Vilka kunder vill ni ha? Vilken kultur vill ni ha? Hur vill ni uppfattas?

04

Nuläge

Var står ni idag? Vad säger era medarbetare? Vad är er utgångspunkt?

05

Intressenter

Vad säger era kunder, partners och andra aktörer som ni är beroende av?

06

Betydelse

Vilken betydelse och påverkan har ni som organisation? Skapa en första version av ert syfte 

07

Involvera

Involvera organisationen och stäm av resultatet. Fånga in tankar, känslor och förslag.

08

Visualisera

Formulera ert autentiska syfte och visualisera det med verkliga berättelser

09

Påverkan

Identifiera vilken påverkan syftet har på er verksamhet, internt och externt

10

Strategi

Skapa en tydlig strategi hur aktivera syftet med hjälp av vår Purpose Canvas

11

Handlingsplan

 Utveckla en handlingsplan för det fortsatta implementationsarbetet

12

För framtiden

Planera för framtiden och fira er framgång, Visualisera syftet för hela organisationen

Tre nivåer på upplägg

Purpose Impact
Digital

Purpose Impact Digital är ett helt digitalt utvecklingsprogram som guidar dig genom processen att utveckla en syftesdriven organisation. Du bestämmer själv tempot.

Purpose Impact Executive

Purpose Impact  Executive är ett digitalt utvecklingsprogram där du får individuell återkoppling på varje steg i processen. Du anmäler dig till ett datum och följer ett förbestämt upplägg.

Purpose Impact Excellence

Purpose Impact Excellence är vårt mest exklusiva utvecklings-program som kombinerar digitala moment med på-platsen stöd av våra coacher. Du bestämmer själv tidsplan och startdatum