Webinar

Skapa hållbar tillväxt och innovation 

Ta avstamp i syftet och visionen

Hur ska våra medarbetare kunna utvecklas och bidra till organisationens framgång om de inte är medvetna om sitt uppdrag, dvs vilket värde de ska leverera? Och hur ska uppdraget kunna bli tydligt om det inte kopplar till både teamets och organisationens syfte och vision?

Ett aktivt och väl implementerat syfte och vision skapar en gemensam riktning och fokus i allt vi gör. Svårigheten är inte att sätta upp en vision och syfte utan det är att förankra och låta det få genomslag i hela verksamheten och i allt vi gör!

 

Under den här webinarie-serien diskuterar vi hur vi kan använda syftets kraft för att skapa värde, engagemang och meningsfullhet - för organisationen, teamet och individen. Och hur det i sin tur bidrar till att vi kan växa mer hållbart och skapa mer innovationskraft.

Vi tar dig steg för steg på en resa vid tre tillfällen i hur du kan använda syftets kraft för att skapa hållbara tillväxt och innovation:

21 maj, kl 12:00 -12.45 - WHY

Varför är ett väl implementerat syfte så avgörande för att vi ska kunna växa hållbart? Hur kan syftet hjälpa oss att bli mer innovativa?

Vi delar med oss av exempel där syftet använts för att skapa värde både internt och externt.

28 maj, kl 12:00 -12.45 - WHAT

Vad behöver vi göra för att implementera syftet i våra organisationer så det blir levande och meningsfullt  och bidrar till att vi blir långsiktigt starka som organisation? 
Vi berättar om vår metod Purpose Impact som i tre steg tar dig genom resan och vilka effekter  du kan förvänta dig.

4 juni, kl 12:00 -12.45 - HOW

Träffa e-handelsbolaget Carismar som berättar om hur de har implementerat sitt syfte och hur det har bidragit till ökat engagemang och ett starkt fokus på att leverera värde till omvärlden.

Du kan välja att vara med på ett eller flera av webinarierna. Kryssa i rutorna för vilka delar du vill vara med på!

Vi skickar ut en zoom-länk till dig i god tid inför webinarierna.

Varmt välkommen önskar Heléne och Helena

Anmäl dig nu

Jag anmäler mig till följande tillfällen:

Tack för din anmälan till webinariet! Vi har skickat ett bekräftelsemejl till din inbox.

Lunch&Learn maj-juni 2021

WHY

21 maj kl. 12 - 13

Varför är ett väl implementerat syfte så avgörande för att vi ska kunna växa hållbart? Hur kan syftet hjälpa oss att bli mer innovativa?

Vi delar med oss av exempel där syftet använts för att skapa värde både internt och externt 

WHAT

28 maj, kl. 12 -13

Vad behöver vi göra för att implementera syftet i våra organisationer så det blir levande och meningsfullt och bidrar till att vi blir långsiktigt starka som organisation?

Vi berättar om vår metod Purpose Impact som i 3 steg tar dig genom resan och vilka effekter  du kan förvänta dig.

HOW

4 juni, kl. 12-13

Träffa e-handelsbolaget Carismar som berättar om hur de har implementerat sitt syfte och hur det har bidragit till ökat engagemang och ett starkt fokus på att leverera värde till omvärlden.

Vi som inspirerar

Foto-svartvit.png

Helena Eketrapp

Digitalisering, verksamhet-, lärande- och affärsutveckling

Helene_edited.png

Helene Ählberg

Organisations-, team-  och ledarutveckling